Stories from the Heart

En film av Ingrid Sarvik för Goodreel Helsingborg.
Tack till: Robert Sarvik, Jesper Vatn, Martin Wikner, Marcus Levick, Fredrik Sundgren, Markus Lundgren, Michaela Sarvik, Mikael Sok och Manifesto.

Ingrid Sarvik kallar sig en Crazy Cat Lady som brinner för att skapa. Hon är 25 år gammal och har bott i Helsingborg hela sitt liv. Hennes mål i livet är att bli en omtyckt regissör med flera Oscarsstatyetter på den öppna spisen.

Ingrid Sarvik Foto av Caroline Troedsson